OBS: Du er nu offline

Sådan opstod overenskomsterne

Arbejdsmarkedet i Danmark er reguleret via overenskomster og ikke via love i mange andre lande. Derfor spiller overenskomsterne i Danmark en stor rolle.

Aftalesystemet med overenskomsterne har ført til et stabilt arbejdsmarked med gode løn- og arbejdsforhold. Og Danmark roses ofte i udlandet for den danske model. 

Septemberforliget 1899

Grundlaget blev lagt for over 100 år siden. I 1899 havde arbejdsgiverne og arbejderne en lang kamp, som blev afsluttet med en aftale mellem LO (Landorganisationen i Danmark) og DA (Dansk Arbejdsgiverforeningen). 

Aftalen fastlagde nogle af de fagretlige principper, som har været gældende siden. En væsentlig bestemmelse er, at arbejdsgiverne har ret til at lede og fordele arbejdet. En anden væsentlig bestemmelse er retten til strejke og lockout.

Aftalen fastslog også, at stridspørgsmål skulle afgøres ved forhandling og mægling og endelig domstol. Det førte senere til oprettelsen af Arbejdsretten og faglige voldgifter.