OBS: Du er nu offline

Overenskomstbrud

Hvis overenskomsten ikke overholdes, er der tale om overenskomstbrud.

Sager om overenskomstbrud behandles af Arbejdsretten, hvor sagsbehandlingen er hurtigere end ved de almindelige domstole. Det er vigtigt i situationer, hvor en uoverensstemmelse hurtigt kan få alvorlige konsekvenser. 

Før en sag går til Arbejdsretten, holder parterne i overenskomsten et fællesmøde. Her bliver den overenskomstbrydende part normalt af sin organisation pålagt at ophøre med de overenskomststridige forhold. Hvis overenskomstbruddet fortsætter, indbringes sagen for Arbejdsretten.

Arbejdsretten

Arbejdsretten blev oprettet i 1910. Den hed indtil 1964 Den Faste Voldgiftsret.

Arbejdsretten bedømmer sager

  • om brud på overenskomster
  • om lovligheden af konflikter
  • om hvorvidt en overenskomst består.

Arbejdsretten er den eneste domstol på sit område, og dens domme kan derfor ikke appelleres til de almindelige domstole.

Dommerne består af 43 lægdommere, der udnævnes for fem år af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra lønmodtagerorganisationer og arbejdsgiverorganisationer.

Skal have overenskomsten

Det er kun den fagforening og arbejdsgiverforening, som har overenskomsten, der kan føre sag ved Arbejdsretten. De enkelte lønmodtagere og arbejdsgivere kan ikke selv anlægge sag, bortset fra de uorganiserede arbejdsgivere, der selv har indgået overenskomst.

Parterne i et overenskomstforhold kan aftale, at sager, der hører under Arbejdsrettens kompetence, i stedet skal afgøres af en faglig voldgiftsret