OBS: Du er nu offline

Fornyelse af overenskomsten

Når overenskomsten udløber, bliver den normalt genforhandlet. Ved overenskomstens udløb ophører fredspligten.

Forhandlingerne om overenskomstfornyelse foregår derfor altid på baggrund af trusler om arbejdskonflikt, som på dette tidspunkt lovligt kan varsles af parterne. 

Når en overenskomst forhandles, fremsætter både arbejdsgivere og arbejdstagere krav. Forhandlingen resulterer i et kompromis, som sendes til afstemning hos medlemmerne, både hos arbejdsgiverne og hos fagforeningerne. 

Overenskomstfornyelserne har gennem tiderne medført en lang række forbedringer og fornyelser i ansættelsesvilkårene. Den ugentlige arbejdstid er blevet sat ned, der er indført arbejdsmarkedspension og ret til efteruddannelse.

Medlemmerne kan foreslå krav

Inden overenskomsten fornys, har både arbejdsgiverne og fagforeningerne udtaget krav. Du kan som medlem af fagforeningen være med til at bestemme kravene. Det gør du normalt via din lokale afdeling.

Når fagforeningen har forhandlet med arbejdsgiverne, og parterne er blevet enige om en aftale, skal medlemmerne stemme om den. Hvis hovedparten af medlemmerne i fagforeningen stemmer nej, må forhandlerne tilbage og forhandle videre. Stemmer de ja, træder overenskomsten i kraft på en given dato.