OBS: Du er nu offline

Det betyder overenskomsten for arbejdsgiveren

En virksomhed kan blive overenskomstdækket på to måder:

  • enten ved at tilslutte sig en arbejdsgiverforening, som har tegnet en overenskomst
  • eller ved selv at underskrive en overenskomst med en fagforening (tiltrædelsesoverenskomst). Herved tiltræder virksomheden bestemmelserne i en af de landsdækkende overenskomster.

Arbejdsgiveren er forpligtet til at overholde overenskomsten i overenskomstperioden. Gør han ikke det, kan fagforeningen træde til.

Fagforeningen kører sager for medlemmerne, hvis arbejdsgiveren ikke overholder overenskomsten. Kan de ikke blive enige, ender sagen i en konflikt, som afgøres af Arbejdsretten.

Ro på arbejdspladsen

Mange arbejdsgivere ser en fordel i at være omfattet af en overenskomst. Den er en gensidig forpligtelse, som sikrer arbejdsgiveren ro og orden på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentanten er ikke kun en modpart for arbejdsgiveren. Han eller hun er også en samarbejdspartner, som er med til at sikre en god og konkurrencedygtig virksomhed.