OBS: Du er nu offline

Arbejdspladser uden overenskomst

Nogle lønmodtagere er ansat i virksomheder uden overenskomst.

Omkring tre ud af fire virksomheder i Danmark er dækket af en overenskomst. Det betyder, at hovedparten af lønmodtagerne arbejder på overenskomstdækkede virksomheder. 

De virksomheder er forpligtet til at følge lovgivningen på området. Der er lovgivning om ferie, sygedagpenge, barsel og arbejdsmiljø. Her er der en række minimumsbestemmelser.

Fordel af være i fagforening

Selvom du arbejder på en virksomhed, der ikke har overenskomst, er det en stor fordel for dig, at du er medlem af en fagforening. 

  • Jo flere medlemmer, I er på virksomheden, jo større mulighed har fagforeningen for at forhandle en overenskomst med arbejdsgiveren. 
  • Fagforeningen er ekspert i lovgivning og kan rejse et krav på dine vegne, hvis din arbejdsgiver bryder lovgivningen. 
  • Fagforeningen kan køre erstatningssager, hvis du får en arbejdsskade.

Er du ikke medlem af en fagforening, har du ingen til at hjælpe dig.