OBS: Du er nu offline

Det betyder overenskomsten for dig

Som lønmodtager er du dækket af en overenskomst:

  • hvis din virksomhed er med i en arbejdsgiverforening, som har tegnet en overenskomst
  • eller hvis din virksomhed har underskrevet en overenskomst med en fagforening. Det kaldes en tiltrædelsesoverenskomst.

Overenskomsten dækker kollektivt. Det vil sige, at aftalerne gælder for alle, som hører ind under det område.

I Danmark eksisterer der ingen lov om mindsteløn. Der er heller ingen lov om, hvor længe du skal arbejde hver uge, eller hvordan du skal betales for overarbejde. Det aftales i overenskomsterne. Derfor er overenskomsterne helt grundlæggende for reguleringen af arbejdsmarkedet og for dine rettigheder på arbejdspladsen.

I kan vælge en tillidsrepræsentant

På mange arbejdspladser kan I vælge en tillidsrepræsentant. I overenskomsten er der bestemmelser om tillidsrepræsentanten. 

Tillidsrepræsentanten varetager din og dine kollegers interesser over for arbejdsgiveren. Tillidsrepræsentanten er samtidig fagforeningens lokale repræsentant på arbejdspladsen, og valget skal godkendes af fagforeningen. Virksomhedens ledelse skal derimod ikke godkende valget.

Tillidsrepræsentanten er særlig beskyttet mod afskedigelse. En tillidsrepræsentant kan kun afskediges, hvis der foreligger en "tvingende årsag".