OBS: Du er nu offline

Faglig ordbog

Toppen

A-kasse

A-kassen har til mål at forvalte efterløn, feriedagpenge samt at udbetale dagpenge til arbejdsløse medlemmer.

Ydelser og administration er blandt andet finansieret af medlemmerne via kontingent.

Til toppen

Arbejdsretten

Arbejdsretten behandler sager om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler og overenskomster vedrørende løn- og arbejdsforhold.

Kun fagforbund med overenskomster på området kan føre sager i Arbejdsretten.

Til toppen 

Arbejdsskade

Er du blevet syg på grund af dit arbejde, skal du hurtigst muligt anmelde din arbejdsskade med henblik på at søge erstatning. '

Har du selv opdaget arbejdsskaden, skal du kontakte din læge, så din sygdom bliver registreret og beskrevet. Det er vigtig dokumentation.

Sager om arbejdsskader er tit komplicerede. Derfor bør du kontakte din fagforening, FØR du selv anmelder skaden.

Til toppen 

Blokade

ed en blokade beslutter medlemmerne af en fagforening kollektivt, at de ikke tager ansættelse i en bestemt virksomhed, fordi virksomheden nægter at indgå en overenskomst med fagforeningen.

Det sker som regel, fordi virksomheden forsøger at underbyde det lønniveau, der gælder for området.

Hvis blokaden er lovligt varslet, betyder det samtidig, at Jobcentret ikke kan formidle arbejdskraft til virksomheden.

Til toppen

Den Danske Model

Den Danske Model bygger på frivillige aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Det betyder, at arbejdsgivere og fagforbund frit kan lave aftaler, når der forhandles overenskomst.

Det er altså Den Danske Model, som er med til at sikre dig en mindsteløn via din overenskomst og ikke Staten eller Folketinget.

Den Danske Model gør det muligt for arbejdstagere at benytte retten til at strejke og lave blokader, mens arbejdsgivere kan benytte sig af boykot og lockout.

Til toppen

Fagforening

Det er fagforeningen, som står i spidsen for at forhandle overenskomst med din arbejdsgiver. Det er overenskomsten, som indeholder dine rettigheder og vilkår på jobbet.

Find den rigtige fagforening, som er specialist i dit fag. Det er kun den, som kan varetage dine faglige interesser og problemer.

Når du er medlem af en fagforening, kan du altid få hjælp og gode råd om dit arbejde eller din læreplads.

Til toppen

Flexicurity

Den danske model er kendetegnet ved en særlig kombination af fleksibilitet og sikkerhed. Det kaldes Flexicurity. 

Ordet er en sammenskrivning af de engelske ord for fleksibilitet: Flexibilitet (Flexi) og tryghed: Security (curity).

I forhold til de fleste andre lande er det nemt for en arbejdsgiver at hyre og fyre ansatte i Danmark.

Til gengæld er der et sikkerhedsnet i form af a-kasser og en aktiv beskæftigelsespolitik. Dertil kommer, at det er muligt at uddanne sig hele livet.

Det giver fleksibilitet på arbejdsmarkedet. De ansatte gror ikke fast i deres job, men søger nye udfordringer, og det giver plads til for eksempel nyuddannede. På samme måde kan arbejdsgiveren sikre, at arbejdskraften passer til udsving i virksomhedens produktion og behovet for nye kompetencer.

I forbindelse med, at dagpengeperioden er blevet halveret, er Flexicurity-modellen blevet forringet, fordi sikkerheden er blevet mindre.

Til toppen

Gul fagforening

Når man taler om gule fagforeninger, er det fagforeninger, som er usolidariske i forhold til de traditionelle fagforbund. Gule fagforeninger som Det Faglige Hus og Krifa underbyder fagbevægelsen ved at give lønmodtagerne dårligere arbejdsforhold. De tegner sjældent overenskomster, som sikrer lønmodtagernes rettigheder, og så er de gule fagforeninger imod strejke, som er et af lønmodtagernes stærkeste våben mod urimelige arbejdsforhold. 

Til toppen

Lockout

Arbejdsgiverens våben er lockout. Arbejdsgiveren afskediger medarbejderne kollektivt. Der er også regler for lockoutvarsler. Og også her forhandles der undervejs.

Til toppen

Løndumping

Løndumping er, når virksomheder hyrer udenlandsk arbejdskraft til en langt lavere timeløn, end danske arbejdstagere får.

På den måde slipper arbejdsgiverne for at overholde overenskomstmæssige krav i deres branche og kan udnytte den udenlandske arbejdskraft med underbetaling uden nogen form for rettigheder i deres arbejde.

Læs mere om løndumping»

Til toppen

Mindsteløn

I Danmark er der ingen lov om mindsteløn.

Det er fagforbundene og arbejdsgiverforeningerne, der forhandler overenskomsterne, som sikrer en mindsteløn i din branche. Arbejder du uden overenskomst, er det i princippet muligt for en arbejdsgiver at aflønne dig, som han ønsker.

Til toppen

Overenskomst

På det danske arbejdsmarked findes der ingen lovgivning om løn, overtidsbetaling, pension og opsigelsesvarsel med mere.

Alle de regler findes i stedet i overenskomsterne, som er en frivillig aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det er arbejdsgiverforeninger og fagforeninger, som forhandler overenskomsterne.

Overenskomsterne er dine rettigheder på jobbet, og de er lige så juridisk bindende som en lov eller en kontrakt. 

Til toppen

Strejke

Hvis en virksomhed ikke vil tegne overenskomst eller forny den eksisterende overenskomst, kan medlemmerne af fagforeningen bruge strejkevåbnet. Det er lønmodtagernes mulighed for at kæmpe imod ringere vilkår. 

Til toppen

Sympatikonflikt

Faggrupper, organiseret i samme eller andre fagforeninger kan iværksætte en sympatikonflikt.

Det gør de ved at nægte at udføre arbejde for en virksomhed, der ikke vil indgå en overenskomst.

Til toppen