OBS: Du er nu offline

Det laver fagforeningen 3F

Fagforeningen forhandler overenskomster, som indeholder bestemmelser om løn- og arbejdsforhold

Det betyder, at du er omfattet af en kollektiv aftale, som ikke alene giver dig en ordentlig løn og nogle ordentlige arbejdsvilkår. 

Overenskomsten sikrer dig også en række rettigheder, blandt andet i forhold til sygdom, ferie, pension og opsigelse. 

Hjælp til dig

Fagforeningen hjælper dig også, hvis du bliver uberettiget fyret, kommer til skade eller bliver dårligt behandlet på din arbejdsplads eller din elevplads. 

Hvert år henter 3F over 1,3 milliard kroner hjem til medlemmerne i form af erstatninger for blandt andet arbejdsskader.