OBS: Du er nu offline

Det står der i overenskomsten

Overenskomsterne for de enkelte områder kan se meget forskellige ud. Men der er to hovedtyper: 

Minimallønsoverenskomst, hvor minimallønnen og de overordnede rammer aftales. Ude på den enkelte virksomhed aftales de faktiske løn- og arbejdsvilkår. Denne type overenskomst er mest almindelig i det private erhvervsliv. 

Normallønsoverenskomst, hvor det meste aftales centralt. Den type overenskomst er mest udbredt inden for det offentlige arbejdsmarked.

Dette indeholder overenskomsterne

Overenskomsten indeholder typisk bestemmelser om:

  • Løn og lønstigninger
  • Pension
  • Arbejdstid, overarbejde og tillæg
  • Opsigelse
  • Feriefridage
  • Uddannelse og kurser