OBS: Du er nu offline

Rigtige overenskomster

Rigtige fagforeninger har rigtige overenskomster. En billig fagforening koster dig kassen.

Rigtige overenskomster er kollektive, bindende aftaler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. 

Overenskomsten fastsætter regler for dine løn- og arbejdsforhold. Hvis mindstelønnen i overenskomsten for eksempel er 120 kroner, kan arbejdsgiveren ikke nøjes med at betale dig mindre. 

Lønmodtagerne er repræsenteret af fagforeningerne, og arbejdsgiverne er repræsenteret af arbejdsgiverforeningerne. 

Ret og pligt

Overenskomster indgås normalt for en periode på to, tre eller fire år. Herefter forhandles de igen. I overenskomstperioden har parterne pligt til at holde fred.

En overenskomst sikrer, at du og din arbejdsgiver har den samme opfattelse af, hvad der er ret og pligt på arbejdspladsen.